ارتباط با مدیران

 ویرایشگر محتوا


​​​​​تصویر

​نام و نام خانوادگی

​عنوان

​اطلاعات تماس

 

بهزاد پناهی​

​مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

​شماره تماس :82222704و82222705

آدرس پست الکترونیکی:b_panahi@emdadsaipa.com

 

محسن عیسی وند

​رئیس هیئت مدیره

آدرس پست الکترونیکی:m_isavand@emdadsaipa.com

 

امیرحسین نعمت بخش

​عضو غیر موظف هیئت مدیره

آدرس پست الکترونیکی:nematbakhsh@emdadsaipa.com

سعید شرقی ​مدیر مهندسی سیستمها و فن آوری اطلاعات​

​شماره تماس :82222300

آدرس پست الکترونیکی:s_sharghi@emdadsaipa.com

 

مهدی احمدی

​مدیر ارتباطات

​شماره تماس :82222701

آدرس پست الکترونیکی:m_ahmadi@emdadsaipa.com

پیام ناوی

​مدیر بازرگانی

​شماره تماس :82222500

آدرس پست الکترونیکی:p_navi@emdadsaipa.com

 

حمید بیکی

​مدیر برنامه ریزی

​شماره تماس :82222610

آدرس پست الکترونیکی:h_beiki@emdadsaipa.com

 

عباس فخاریان

​مدیر عملیات

​شماره تماس :82222102

آدرس پست الکترونیکی:a_fakharian@emdadsaipa.com

 

علی اکبر هاتفی

​مدیر گارانتی بدنه

​شماره تماس :82222200

آدرس پست الکترونیکی:a_hatefi@emdadsaipa.com

کامران زنجانی تبار

​مدیر مالی اداری

​شماره تماس :82222400

آدرس پست الکترونیکی:k_zanjanitabar@emdadsaipa.com

 

رضا ابراهیمی

رئیس حراست

​شماره تماس :82222650

آدرس پست الکترونیکی:r_ebrahimi@emdadsaipa.com