​نشانی​تلفن تماس
تهران- کیلومتر 14 جاده مخصوص کرج(شهید لشگری) - روبروی سایپا دیزل- شماره 140
  • مرکز تماس ودرخواست امداد :02184444-096550      
    • تماس با واحدهای شرکت: 02182222      
      • روابط عمومی:02182222670      
        • کانتر فروش:02184444