كد مدرك: QM1000/06
تاريخ اجرا:95/03/16
                                                                                                                                      عنوان مدرك: خط مشی یکپارچه ​ ​ ​

شركت امداد خودرو سايپا به عنوان حلقه تكميلي خدمات پس از فروش، ماموريت ذیل را تعریف نموده است:

«طراحي، ‌فروش ‌و ارائه خدمات به دارندگان خودرو از طريق شبكه هاي خدماتي»

همچنین چشم انداز سازمان بدین شرح بیان شده است:

 • پيشتاز در ارائه خدمات نوآورانه و با ارزش به مشتريان،
 • سودآور در سطح استانداردهاي جهاني،

 

سازمان ارزشها و اخلاقیات خود را بر پایه موارد ذیل تدوین نموده است:

 • رعايت کرامت انسانی ذينفعان
 • صداقت و اعتماد متقابل در تعاملات با ذينفعان
 • ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع سازماني
 • مشارکت در تصميم ­گيری و کار تيمي

   

  در اين راستا اينجانب با همراهي كليه همكاران و با اعتقاد راسخ بر لزوم بهبود مستمر اثربخشي سيستم­ها و فرآيندها، با پايبندي به الزامات قانوني، الگوي استانداردهای

  ISO9001:2008 , ISO10002:2014 , ISO10015:1999 , ISO31000:2009

   

  را در جهت نيل به اهداف ذيل برگزيده و اعلام می­دارم:
 1. افزايش سودآوري با ارائه خدمات متنوع و نوآورانه،
 2. توسعه ظرفیت خدمات جديد از طريق ارتقای شبکه های خدماتی،
 3. ايجاد اعتماد، وفاداری و ارتقای سطح رضايت مشتريان از طريق ایجاد خدمات مشارکتی، نوآورانه و ارائه به موقع خدمات منطبق با نيازمنديها،
 4. پاسخ­دهی شفاف و واقع بینانه به نظرات و خواسته ­های مشتریان مبتنی بر گشودگی و اعتماد،
 5. ارتقای دانش، خلاقیت، تعهد و تعلق کارکنان از طریق مدیریت مشارکتی و توسعه نظامهای یادگیرنده و منابع انسانی،
 6. راهبری اثربخش ­ارتباط با مشتریان و زنجیره تامین به واسطه بهره­ گیری از فن­ آوری­های نوین و با حفظ یکپارچگی، صحت اطلاعات و توانمندسازی زنجیره تامین،
 7. مدیریت ریسک فعالیتهای سازمان به منظور حفظ مسیر تحقق اهداف سازمان با در نظر گرفتن ریسک قابل پذیرش،
 8. مدیریت بر مبنای دانش و اطلاعات از طریق شناسايي، كنترل و بهبود مستمر اثربخشي فعاليتها و فرايندهاي موثر بر نظامهای مدیریتی سازمان،

 

مديرعامل

بهزاد پناهــی