شرکت امداد خودرو سايپا (سهامی خاص)


 كد مدرك: QM1000/05
تاريخ اجرا:93/02/17
                                                                                                                                                            عنوان مدرك: خط مشی یکپارچه ​ ​ ​


شركت امداد خودرو سايپا به عنوان حلقه تكميلي خدمات پس از فروش، ماموريت ذیل را تعریف نموده است:

«طراحي، ‌فروش ‌و ارائه خدمات به دارندگان خودرو از طريق شبكه هاي خدماتي»

 

همچنین چشم انداز سازمان بدین شرح بیان شده است:

 • پيشتاز در ارائه خدمات نوآورانه و با ارزش به مشتريان،
 • سودآور در سطح استانداردهاي جهاني،

 

سازمان ارزشها و اخلاقیات خود را بر پایه موارد ذیل تدوین نموده است:

 • رعايت کرامت انسانی ذينفعان
 • صداقت و اعتماد متقابل در تعاملات با ذينفعان
 • ترجیح مصالح اجتماعی بر منافع سازماني
 • مشارکت در تصميم­گيری و کار تيمي

   

  در اين راستا اينجانب با همراهي كليه همكاران و با اعتقاد راسخ بر لزوم بهبود مستمر اثربخشي سيستم­ها و فرآيندها، با پايبندي به الزامات قانوني، الگوي استانداردهای

  ISO9001:2008 , ISO10002:2004 , ISO10015:1999

  ISO14001:2004 , ISO/IEC 27001:2013 , OHSAS18001:2007

  را در جهت نيل به اهداف ذيل برگزيده و اعلام می­دارم:
 1. افزايش سودآوري با ارائه خدمات متنوع و نوآورانه،
 2. توسعه ظرفیت كسب و كارهاي جديد از طريق تنوع بخشي در تامين منابع مالي،
 3. ايجاد اعتماد، وفاداری و ارتقای سطح رضايت مشتريان از طريق ایجاد خدمات مشارکتی، نوآورانه و ارائه به موقع خدمات منطبق با نيازمنديها،
 4. پاسخ­دهی شفاف و واقع بینانه به نظرات و خواسته­های مشتریان، تامین­کنندگان و فروشندگان عمده، مبتنی بر گشودگی و اعتماد،
 5. ارتقای دانش، خلاقیت، تعهد و تعلق کارکنان از طریق مدیریت مشارکتی و توسعه نظامهای یادگیرنده و منابع انسانی،
 6. راهبری اثربخش­ارتباط با مشتریان و زنجیره تامین به واسطه بهره­گیری از فن­آوری­های نوین و با حفظ یکپارچگی، صحت اطلاعات و توانمندسازی زنجیره تامین،
 7. مدیریت مخاطرات در ایجاد و نگهداری اطلاعات، با حفظ امنیت داراییهای معنوی سازمان از تمامی تهدیدات (اعم از داخلی و یا خارجی، عمدی یا اتفاقی)،
 8. مدیریت بر مبنای دانش و اطلاعات از طریق شناسايي، كنترل و بهبود مستمر اثربخشي فعاليتها و فرايندهاي موثر بر نظامهای مدیریتی سازمان،
 9. رعایت مقررات، الزامات و قوانین مرتبط با فعالیتها و خدمات سازمان درخصوص محیط زیست، ایمنی و بهداشت حرفه­ای، کیفیت و امنیت اطلاعات،
 10. تعهد به استفاده صحیح و مناسب از منابع، انرژی و همچنین پیشگیری، کنترل وکاهش فعالیتهایی که مخاطرات بهداشتی، حوادث ایمنی و آلودگیهای زیست محیطی دارند.

 

                                                                                                                                                                                                                         مديرعامل