​نوع اشتراکمدت اعتبار(روز)​زمان آغاز طرح​زمان پایان طرح​قیمت فروش(ریال)​کانالهای خریدفعال سازی اشتراکاطلاعات بیشتر​​خرید اینترنتی
​اشتراک یک ساله
​365​دائمی​ندارد​750،000مراکز فروش
و یا ارسال #كد ملي*رمز (از چپ به راست )  از طریق پیامک به شماره  100096550
کلیک کنید
کلیک کنید