​​نام شرکتشماره های تماس​نشانینام مدیرعامل
​دفتر مرکزی فروش شرکت امداد خودرو سایپا​تلفن :84444-021تهران - كيلومتر 14 بزرگراه شهيد لشگري( جاده مخصوص كرج )
روبروي شركت سايپا ديزل- پلاك
140
​آقای  مهندس وفا
​ شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران(ISQI)تلفن: 48015000
فکس:89786548​
تهران -سردار جنگل ،مابین میرزا بابائی و 35 متری گلستان ،کوچه بهشتی ،ساختمان بانک سرمایه، شماره 66​آقای اسماعیلیان​
شرکت پویندگان اوج یاس سپیدتلفن: 011-34535171
فکس:011-34535171
همراه:09152676772
مازندرران - بهشهر ،خیابان فرهنگ روبروی آموزش پرورش مجتمع نیلوفر واحد 202خانم محمد زاده