عنوان

خدمات و امداد نوروزی1395 گروه خودرو سازی سایپا

متن اطلاعیه

از روز26 اسفند ماه سال گذشته شرکت امداد خودرو سایپا طرح خدمات و امداد نوروزی سایپا را آغاز نموده و به کلیه تماس های ورودی پاسخ داده است.برای دریافت اطلاعات بیشتر به قسمت اخبار مراجعه شود.
پیوستها