عنوان

طراحی محصول جدید امداد پشتیبان

متن اطلاعیه

​اگر خودرو شما در راه بر اثر تصادف ویا پنچری متوقف گردد،خودرو تا نزدیکترین نمایندگی مجاز، تعميرگاه معتبر، پاركينگ بیمه و یا پارکینگ پلیس رایگان حمل خواهد شد.
پیوستها