عنوان

بخشنامه طرح نوروز 96 ناوگان امدادی

متن خبر

متن بخشنامه و فهرست پایگاه های استقراری و درون شهری طرح خدمات و امداد نوروز ی سال 1396 گروه خودروسازی سایپا

پیوست

/Documents/1_thumb_270.jpg
پیوستها
محلهای استقرار نوروز 96 اصلی.xlsx    
بخشنامه - صفحه اول.jpg    
شرح وظايف گروههاي امدادي نوروز96.pdf    
بخشنامه - صفحه دوم.jpg