لیست مناقصه ها
ردیف نام فایل نوع فایل تاریخ بارگزاری دانلود
1

شرایط مناقصه پیمانکاران خرید باطری

Excel 1403/03/29 دانلود
2

شرایط مناقصه ساخت و ساز سوله انبار قطعات و مرکز ارائه سرویس

PDF 1403/03/29 دانلود
3

شرایط مناقصه جذب پیمانکار مرکز تماس

PDF 1403/03/19 دانلود