تعریف

شرکت امداد خودرو سایپا (سهامی خاص) بعنوان حلقه تکمیلی در شبکه خدمات پس از فروش گروه خودرو سازی سایپا، با هدف پاسخ به نیاز امدادرسانی خودروهای گروه سایپا در سطح جامعه در سال 1381 شكل گرفت.

این شركت، با انجام مطالعات كارشناسی دقیق به بررسی كامل و همه جانبه موضوعات مرتبط با امداد رسانی پرداخته و الگوهای موفق امداد در سطح جهان همچون ADAC و GREEN FLAG و ... را مطالعه نموده و پس از آن وارد فاز برنامه ریزی، تدارك و اجرا شد تا جایی كه موفق گردید توسط نمایندگی ها و عاملیت های مجاز خود، به خودروهای گروه خودرو سازی سایپا و سایر خودروهای سواری خدمات خودرویی ارائه دهد.

کسب و کارها

خدمات امدادی


خدمات خودرو در محل


خدمات گارانتی بدنه

ماموریت

طراحی ، فروش و ارائه خدمات به دارندگان خودرو از طریق شبكه های خدماتی

چشم انداز

پیشتاز در ارائه خدمات نوآورانه و با ارزش به مشتریان


سودآور در سطح استاندارد جهانی

ارزشها و اخلاقیات

کرامت انسانی


رشد ویاد گیری


مشتری مداری

تعریف

شركت امداد خودرو سایپا به منظور كسب موفقیت در دست‌یابی به چشم انداز و اهداف راهبردی خود، اقدام به استقرار سیستمهای مدیریتی ذیل نمود:


سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO9001


سیستم مدیریت شکایات بر مبنای استاندارد ISO10002


سیستم مدیریت آموزش بر مبنای استاندارد ISO10015


سیستم مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO31000