جدول مزایای خدمات امدادی
مزایای خدمات امداد بالینی( فوریتی جاده ای خودرو)
دسته بندی شرح خدمات خدمات امدادی امداد خودرو سایپا امداد خودرو متفرقه
سهولت ارائه خدمات امدادگر نزد شما می آید
درخواست خدمت از طریق تلفن
درخواست خدمات از طریق سایت و اینترنتی
درخواست خدمت از طریق موبایل اپلیکیشن
سرعت ارائه خدمات برنامه ریزی مکانیزه جهت مراجعه به مشتری فاقد برنامه زمانبندی
نظارت کامل بر تمامی مراحل خدمت رسانی به مشتری توسط شرکت
نظارت لحظه به لحظه شرکت بر مراجعه و ناوگان امدادی در ارائه خدمات
نظارت مشتری لحظه به لحظه مشتری بر مراجعه ناوگان امدادی به زودی
انواع ناوگان (چرخگیر، خودروسوار، دکل دار و ...) متناسب با نیاز خودرو
گستردگی ناوگان در سراسر کشور و جاده ها
قیمت هزینه رفت و آمد رایگان
انتقال ریسک هزینه خدمات از مشتری به شرکت در برخی موارد
امکان اخذ اجرت و قطعه خودرو متناسب با دوران گارانتی یا وارانتی خودرو
قیمت عادلانه و شفاف و ارائه فاکتور رسمی
ارائه تخفیف عدم استفاده از خدمات
ضمانت خدمات پاسخگویی شبانه روزی
حفظ اعتبار گارانتی خودرو
ضمانت و گارانتی قطعه تعویض شده
ضمانت و گارانتی خدمت ارائه شده
قطعات اصلی و کنترل کیفیت شده غیر قابل تشخیص
همراهی لحظه به لحظه با مشتری
ثبت و رسیدگی به شکایت
انجام سرویس از طریق افراد آموزش دیده مطابق ضوابط خودروساز تجربی و فاقد آموزش دوره های کامل و امکان ورود خسارت به خودرو
انجام سرویس در حضوری مشتری
پشتیبانی ارائه خدمات و رضایت مشتری
ثبت تاریخچه و سوابق خدمات در سامانه خودروساز P O